Skällnoravägen österut vid kvarteren Klarskinnet och Köttkvarnen i Åkeshov småstugeområde

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *