Södra delen av Alstersvägen från kvarteret Köttkvarnen i Åkeshovs småstugeområde

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *