Styrelsen

Om du har funderingar, frågor, synpunkter, förslag eller något annat som berör styrelsen så kan ni komma i kontakt med oss via nedan adress: atfstyrelse@gmail.com

Styrelsemedlemmar:

Andrés Uribe – ordförande – Ådalsvägen 25

Sara Mojeri Dahl – ledamot – Kvarnstugvägen 16

Gunnar Siréus – kassör – Grimstahamnsvägen 4

Linda Holmqvist– ledamot – Kvarnstugvägen 13

Anna Ryvallius – ledamot – Hemsövägen 12

Linn Svensson – ledamot – Drottningholmsvägen 530

Eddi Camara – ledamot – Drottningholmsvägen 504

Materialförvaltare

Sara Dahl – epost: atfboden@gmail.com

Revisor

Anette Weman – Skällnoravägen 18

Valberedning

Emil Olsson  – Fagerviksvägen 33

Niclas Sjögren – ledamot – Hemsövägen 8