ÅTF-bladet februari 2016

ÅTF-blad februari 2016    och kallelse till årsmöte 2016-03-14

 

Här årets första ÅTF-blad med lite information om vad som hänt sedan sist och inbjudan till årsmötet som i år går av stapeln den 14:e mars.

 

Sedan senast har vi haft föreningens årliga julgransplundring. Det blev som vanligt en uppskattad tillställning där ett hundratal barn och vuxna hjälpte till att dansa ut julen.

 

Efter årsmötet i mars står våren för dörren och därmed två av föreningens uppskattade återkommande aktiviteter: valborgsfirandet och parkfesten.

 

Arrangemangen för parkfesten och julgransplundringen roterar mellan gatorna i området. De närmaste tre årens arrangörer för parkfest och julgransplundringen är:

 

Parkfest Julfest
Gurlitavägen & Österåsvägen 2016 Ådalsvägen 2016
Skällnoravägen & Öbackavägen 2017 Drottningsholmsvägen 2017
Ekebyvägen & Tivedsvägen 2018 Wadköpingsvägen 2018

 

Vi  har också jobbat med att uppdatera listan på gatuombud som nu finns att se på hemsidan. Det finns några vakanser som vi gärna vill fylla. Hör av er till styrelsen om ni är intresserade. Just nu är det främst delar av Drottningholmsvägen, Fagerviksvägen, Ransätersvägen och Skällnoravägen som behöver gatuombud.

 

Det finns nu också möjlighet att få stoltsera med titeln materialförvaltare! Hör av dig till oss om du är intresserad.

 

Kallelsen till årsmötet hittar du på nästa sida.

 

Hälsningar ÅTFs styrelse

 

Kallelse till Årsmöte 2016

Medlemmarna i Åkeshovs Trädgårdsstadsförening kallas till årsmöte Måndagen den 14 mars klockan 19.00 i Olovslundskolan, Gustav III’s väg 59-61.

 

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning finns tillgängliga på själva årsmötet. Eventuella motioner, förslag, diskussionspunkter skickas in snarast och senast två dagar innan mötet till atfstyrelse@gmail.com.

 

Styrelsen kommer under mötet kort informera om trafiksituationen i området samt grannsamverkan.

 

Förslag till dagordning för årsmötet följer på nästa sida.

Alla är hjärtligt välkomna!

Styrelsen

 

Årsmöte ÅTF 2016-03-14  kl 1900

Förslag till dagordning

 

 1. Årsmötets öppnande
 2. Årsmötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Val av sekreterare vid årsmötet
 5. Val av ordförande vid årsmötet
 6. Val av två justeringsmän, som jämte ordförande justerar årsmötesprotokollet samt val av två rösträknare
 7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen det gångna verksamhetsåret
 10. Val av styrelse för år 2015
 11. Teckningsrätt för kassör och ordförande
 12. Val av valberedning samt revisorer
 13. Styrelsens förslag på verksamhet för nästa verksamhetsår
 14. Motioner
 15. Övriga frågor
  1. Styrelsen informerar: Trafiksituationen
  2. Styrelsen informerar: Grannsamverkan
 16. Avslutning