ÅTF-bladet februari 2017

ÅTF-blad februari 2017 och kallelse till årsmöte 2017-03-08

 

Här kommer årets första ÅTF-blad med lite information om vad som hänt sedan sist och inbjudan till årsmötet onsdagen den 8:e mars.

 

Tyvärr blev det i år inte någon julgransplundring då det inte gick att få tag på en lämplig lokal. Arrangörerna på Ådalsvägen jobbade hårt för att få till festen ändå, men till slut fick årets tillställning ställas in.

Aulan i Olovslundskolan kunde inte hyras pga larm- och säkerhetsfrågor. Andra lämpliga lokaler i Abrahamsberg, Alvik, m.m. var antingen uppbokade eller inte tillgängliga av andra skäl. Mer om det på årsmötet.

 

Efter årsmötet i mars står våren för dörren och två av föreningens uppskattade återkommande aktiviteter: valborgsfirandet och parkfesten. Valborgsfirandet sköter styrelsen, med lite assistans avseende eldvakter från medlemmarna.

 

Arrangemangen för parkfesten och julgransplundringen roterar mellan gatorna i området. De närmaste årens arrangörer för parkfest och julgransplundringen är:

 

Parkfest Julfest
Grimstahamnsvägen 2017 Drottningsholmsvägen 2017/18
Hemsövägen 2018 Wadköpingsvägen 2018/19

 

I övrigt har vi jobbat vidare med att få gatuombud på alla gator och har kommit en bra bit på väg. Det finns fortfarande några vakanser, närmare bestämt Ekebyvägen, Österåsvägen, Gurlitavägen, Tivedsvägen och Skällnoravägen.

 

Styrelsen och gatuombuden kommer ha lite mer kontakt framöver vilket vi inledde med ett trevligt middagsmöte på Tobias kök för ett par månader sedan. Vi tror att detta är en förutsättning för en vital förening som ju är beroende av att det finns intresse och en känsla av delaktighet hos medlemmarna så att vi kan fortsätta med roliga arrangemang, materialförråd, etc.

Just nu finns det stort behov av såväl nya styrelsemedlemmar och valberedare som gatuombud och materialförvaltare.

Hör av er till styrelsen om ni är intresserade eller undrar över vad det innebär att t.ex. vara med i styrelsen, atfstyrelse@gmail.com.

 

För att underlätta engagemang och informationsspridning finns det nu en Facebook-grupp för ÅTF. Du hittar den genom att söka på ÅTF Nockebyhov. Sidan är tänkt att vara en snabb informationslänk mellan oss som bor i området. Där kan vi till exempel tipsa varandra om event, sälja saker, påminna om medlemsavgift.

 

På materialfronten har vi budgeterat för att komplettera och ersätta de slitna festtälten. Vi räknar med att det är klart före Valborg.

 

Och sist en påminnelse om att betalningar, t.ex medlemsavgift eller materialhyra, nu kan ske via swish: 123 371 63 13 Åkeshovs Trädgårdsstadsförening.

Alltid ange namn och gatunamn + nr och vad betalningen gäller.

 

Kallelsen till årsmötet hittar du på nästa sida.

 

Hälsningar ÅTFs styrelse

Linus Carlson, Niclas Sjögren, Carolina Molin, Björn Jonsson,Margareta Rignell, Marina Sandquist

Kallelse till ÅTF:s årsmöte 2017

Medlemmarna i Åkeshovs Trädgårdsstadsförening kallas till årsmöte Onsdagen den 8 mars klockan 19.00 på Café Blomma, Åkeshovs gårdsväg 6 (gamla Weibulls vid Åkeshovs T-bana)

 

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning finns tillgängliga på själva årsmötet. Eventuella motioner, förslag, diskussionspunkter skickas in snarast och senast två dagar innan mötet till atfstyrelse@gmail.com.

 

Det kommer finnas fika att köpa från Café Blommas vanliga sortiment.

 

Förslag till dagordning för årsmötet följer på nästa sida.

Alla är hjärtligt välkomna!

Styrelsen

 

Förslag till dagordning

 

 1. Årsmötets öppnande
 2. Årsmötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Val av sekreterare vid årsmötet
 5. Val av ordförande vid årsmötet
 6. Val av två justeringsmän, som jämte ordförande justerar årsmötesprotokollet samt val av två rösträknare
 7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen det gångna verksamhetsåret
 10. Val av styrelse för år 2017
 11. Teckningsrätt för kassör och ordförande
 12. Val av valberedning samt revisorer
 13. Styrelsens förslag på verksamhet för nästa verksamhetsår
 14. Motioner
 15. Övriga frågor
  1. Kort info om trafiksituationen
 16. Avslutning