Hörnet Drottningholmsvägen och Gubbkärrsvägen. Till vänster Åkeshovs småstugeområde

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *