Hörnet av Drottningholmsvägen och Rånövägen. I bakgrunden Åkeshovs småstugeområde

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *