Nästa styrelsemöte

Förslag till dagordning för nästa styrelsemöte 2018-03-22 

Plats: Emil Olsson, Fagerviksvägen 33, kl 19.30

  1. Mötets öppnande och mötets behöriga utlysande
  2. Val av ordförande vid mötet
  3. Fastställande av dagordningen
  4. Val av sekreterare vid mötet
  5. Föregående mötes protokoll, AP
  6. Valborg
  7. Sommarfesten
  8. Övriga frågor
  9. Nästa möte
  10. Avslutning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.